Ariel

Uranus I

   Ariel ("AIR ee el") este cel de-al doisprezecelea satelit natural al lui Uranus:
    orbita:  190,930 km de Uranus
    diametrul: 1158 km
    masa:   1.27e21 kg
   Ariel este un spirit răutăcios din piesa Furtuna a lui Shakespeare;

   Descoperit de Lassell în 1851.

   Ariel şi Titania sunt aproape similare, totuşi Titania este cu 35% mai mare. Toţi sateliţii mari ai lui Uranus au o compoziţie de aprox. 40-50% apă îngheţată, restul fiind rocă, aceasta din urmă găsindu-se într-un procentaj mai mare decât pe sateliţii mari ai lui Saturn (de exemplu Rhea).

   Suprafaţa lui Ariel cuprinde atât cratere cât şi un sistem de văi interconectate lung de sute de kilometri (stânga, sus) şi mai adânc de 10 km. Este similară cu Titania, dar este mult mai largă şi mai extinsă. O parte a craterelor par a fi pe jumătate scufundate. Suprafaţa satelitului este relativ tânără (totuşi mai bătrână decât cea a lui Enceladus); cu siguranţă că un proces de reconstrucţie a scoarţei a avut loc. Câteva creste în mijlocul văilor sunt constituite din gheaţă.

   E posibil ca Ariel să fi fost incadescent cu mult timp în urmă, dar acum e rece. Probabil că văile sunt crăpături care s-au format când Ariel a îngheţat.

Mai multe despre Ariel

Probleme deschise


Continut ... Uranus ... Miranda ... Ariel ... Umbriel ... Date Gazda

Bill Arnett; Data ultimei actualizări: 3 Martie 1995