Cometele

   Spre deosebire de alte corpuri cereşti din sistemul solar, cometele sunt cunoscute încă din antichitate. Cronicile chinezeşti atestă existenţa cometei Halley  încă din 240 IC. Faimoasa Bayeux Tapestry, care comemorează cucerirea Anliei de către normanzi în anul 1066, descrie apariţia cometei Halley.

   Până în anul 1995, 878 de comete au fost catalogate şi orbitele lor au fost calculate. 184 dintre acestea sunt comete periodice (având perioada orbitală mai mică de 200 de ani); celelalte sunt indubitabil periodice,  dar orbita lor nu a fost determinată încă cu acurateţe. 

   Cometele poartă uneori numele de bulgări de zăpadă murdari sau "bulgări de noroi îngheţaţi". Sunt compuse dintr-o mixtură de gheţuri (apă şi gaze îngheţate) şi pulberi care din anumite motive nu au fost încorporate în compoziţia planetelor când a luat naştere sistemul solar. Din această cauză sunt considerate ilustrate foarte interesante ale istoriei timpurii a sistemului solar.

   Când sunt poziţionate în apropierea Soarelui şi sunt active, cometele prezintă câteva părţi distinctive:

   Cometele sunt invizibile cu excepţia celor situate în apropierea Soarelui. Majoritatea cometelor au o orbită puternic excentrică, ce le poartă cu mult în afara orbitei lui Pluto; acestea sunt văzute o singură dată şi apoi dispar pentru câteva milenii. Numai cometele cu perioade relativ scurte (precum cometa Halley) stau în preajma orbitei planetei Pluto o mare parte a perioadei de parcurgere a orbitei lor.

   După în jur de 500 de treceri pe lângă Soare, cea mai mare parte a gheţii şi gazului unei comete se pierde, rămânând un obiect compus din rocă, foarte asemănător ca aspect cu un asteroid. (E posibil ca jumătate din asteroizii din apropierea Pământului să fie comete "moarte".) O cometă a cărei orbită o poartă în apropierea Soarelui poate să se lovească de una din planete sau de Soare sau să fie deviate în afara sistemului solar prin întâlnirea în special cu Jupiter.

   Cea mai cunoscută cometă este de departe Cometa Halley, dar SL 9 a fost o "mare lovitură" timp de o săptămână în vara lui 1994.

   Ploaia de meteori are loc atunci când Pământul trece prin orbita unei comete. Unele au loc cu mare regularitate: ploaia de meteori Perseidele are loc în fiecare an între 9 şi 13 august când Pământul trece prin orbita cometei Swift-Tuttle. Cometa Halley este sursa ploii Orionidelor în octombrie.

   Multe comete sunt descoperite de astronomi amatori. Deoarece cometele sunt strălucitoare numai când se găsesc în apropierea Soarelui, ele sunt vizibile numai la răsărit sau apus. Există programe planetare, cum ar fi Starry Night, care pot fi folosite pentru crearea unor hărţi care să arate poziţiile pe cer ale unor comete.

Mai multe despre comete

Probleme deschise


Continut ... Soare ... Corpuri mici ... Comete ... Halley ... Date Gazda

Bill Arnett; Data ultimei actualizări: 18 Septembrie 2000