Sateliţii mici ai lui Neptun


Cei 4 sateliţi interiori ai lui Neptun sunt


Naiad

Neptune III

   Naiad  este satelitul aflat cel mai spre interior:
    orbită:  48,200 km de Neptune
    diametru: 58 km
    masă:   ?

   E ultimul dintre sateliţii descoperiţi Ón 1989 de Voyager 2.

   Naiad, Thalassa, Despina şi Galatea au forme neregulate.

Mai multe despre Naiad


Thalassa

Neptune IV

   Thalassa este al doilea satelit cunoscut al lui Neptune
    orbită:  50,000 km de Neptune
    diametru: 80 km
    masă:   ?
   Thalassa era fiica lui Aether şi Hemera. "Thalassa" Ónseamnă Ón greacă  "mare".

   Descoperit Ón 1989 de Voyager 2.

Mai multe despre Thalassa


Despina

Neptune V

   Despina e al treilea satelit cunoscut al lui Neptun:
    orbită:  52,600 km de Neptune
    diametru: 148 km
    masă:   ?
   Despina era o nimfă, fiica lui Poseidon (Neptun) şi Demeter.

   Descoperit Ón 1989 de Voyager 2.

Mai multe despre Despina


Galatea

Neptune VI

   Galatea e al patrulea satelit al lui Neptune
    orbită:  62,000 km de Neptune
    diametru: 158 km
    masă:   ?

   Descoperit Ón 1989 de Voyager 2.

Mai multe despre Galatea


Probleme deschise


Continut ... Neptun ... Naiad / Thalassa / Despina / Galatea ... Larissa ... Date Gazda

Bill Arnett; Data ultimei actualizări: 31 Iulie 1997