Istoric

 

 

 


Contact

Pagina principală

Administraţie

De la inaugurarea observatorului (7 decembrie 1962) până în 1977 acesta a aparţinut de Universitatea Timişoara si activitatea lui a fost coordonată de prof. I. Curea.

În 1977, în baza Decretului 6-1977, observatorul cu întreg inventarul şi personalul a fost trecut de la Universitate la Centrul de Astronomie şi Ştiinţe Spaţiale din cadrul Institutului Central de Fizică din Bucureşti. Activitatea în această perioadă a fost de cercetare, pe bază de contract şi a fost susţinută cu un personal format din: un cercetător dr.D. Mihăilescu, matematician O. Gherega, doi tehnicieni şi doi paznici. În principal activitatea de cercetare a fost condusă de dr. D. Mihailescu şi s-a axat pe observaţii fotometrice a stelelor duble cu eclipsă. Rezultatele au fost valorificate prin lucrări trimise la CASS şi unele publicate la Revista de Astronomie.

În 1990 prin hotărârea Guvernului României nr.211 din 3.III.1990, secţia de astronomie a CASS trece, începând cu 1.IV.1990, din subordinea Institutului Central de Fizică la Academia Română sub denumirea de Institutul Astronomic, cu întreg activul şi pasivul.

În baza protocolului din 23.I.1991, încheiat între Institutul Astronomic şi Filiala Timişoara a Academiei Române se predă, acesteia din urmă, baza materială a observatorului din Timişoara. Pentru simplificarea operaţiunilor contabile şi de personal în 1996 printr-un proces verbal (nr.300-23.V.1996) carţile de muncă, pentru angajaţii Observatorului Astronomic din Timişoara, au fost transferate de la Institutul Astronomic la Filiala Timişoara a Academiei Române.

În 1990 Institutul Astronomic încadrează, suplimentar, observatorul din Timişoara cu două posturi de cercetare şi unul de muncitor necalificat. Astfel personalul observatorului se compunea din patru cercetători ( dr. Lucian Burs responsabil de colectiv, Octavian Gherega, Ladislau Farkas si Alexandru Horvat). Personalul ajutător era format din: un tehnician, doi paznici şi un muncitor necalificat. Datorită condiţiilor materiale şi de salarizare personalul ajutător a fost foarte fluctuant. Din aceleaşi motive în 1998 a plecat, în Canada, şi Alexandru Horvath.

În urma restructurărilor de personal din 1996 şi 1997 conducerea Filialei Timişoara a Academiei Române a redus personalul (auxiliar) sub limita de funcţionare normală a observatorului.

În prezent pentru Observatorul Astronomic din Timişoara activitatea ştiinţifică este coordonată de Institutul Astronomic iar activitatea administrativă de Filiala Timişoara a Academiei Române.

back

 

Observatorul Astronomic

Academia Română Institutul Astronomic - Observatorul Timişoara

Timişoara

________________............................_________| Localizare | Resurse | Cercetare | Staff | Personalităţi | Istoric

 

Sediul nostru