Istoric

 

 

 


Contact Us

Pagina principală

Ideea înfiinţării unui Observator Astronomic la Timişoara

Ideea înfiinţării unui observator astronomic la Timişoara s-a născut din condiţiile bune pe care le-a găsit aici Observatorul din Cluj în anii săi de refugiu 1940-1945.

Justificarea înfiinţării observatorului a oferit-o crearea în 1948 a Institutului Pedagogic din Timişoara, a cărui menire a fost pregătirea cadrelor didactice pentru învăţământul mediu. Facultatea de matematică si fizică cuprindea în planul de învăţământ şi un curs de astronomie. Programa analitică prevedea ca absolvenţii să fie pregătiţi pentru predarea astronomiei în clasele superioare ale şcolii medii. Astronomia fiind un studiu de observaţie s-a impus, pentru studenţi, susţinerea cursului cu lucrări practice de astronomie. Cursul de astronomie a început în 1950-51 cu studenţii anului II si de la primele ore a putut să fie completat cu câteva lucrări de observatie ce au fost efectuate cu un prim lot de utilaje (luneta E. Vion - Paris, cu obiectivul de 108 mm cu montură azimutală, un teodolit Hezden, de bună calitate, un telescop tip Cassegrain cu oglindă de 270 mm si distanţa focală efectivă de 5.5 m tot în montură azimutală).

back

 

Observatorul Astronomic

Academia Română Institutul Astronomic - Observatorul Timişoara

Timişoara

________________............................_________| Localizare | Resurse | Cercetare | Staff | Personalităţi | Istoric

 

Sediul nostru